KONFERENCJA PROJEKTU LiMe

KONFERENCJA PROJEKTU LiMe

17 marca 2015r. – Caceres (Hiszpania) - University of Extremadura

Konferencja Projektu LiMe przeznaczona jest dla wszystkich osób związanych z nauczaniem języka własnego, jako obcego (nauczycieli, wykładowców, przedstawicieli pozarządowych organizacji zajmujących się migrantami, osób odpowiedzialnych za organizację procesu edukacyjnego migrantów oraz samych migrantów). Szczególnie serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów oraz osoby związane z rozwojem nowych technologii, bo dzięki Wam migranci z całego świata będą mogli dowiedzieć się, jak korzystać z materiałów edukacyjnych stworzonych w ramach projektu.

Udział w konferencji, która skupi naukowców i osoby kierujące procesem edukacji językowej migrantów z sześciu partnerskich instytucji edukacyjnych oraz wielu zaproszonych specjalistów z krajów partnerskich projektu (Hiszpania, Niemcy, Polska, Wielka Brytania, Włochy) jest całkowicie bezpłatny. Językiem prezentacji i dyskusji będzie język angielski.

Czekamy na Państwa zgłoszenia do 12 lutego 2015r. Zgłoszenie powinno zawierać treść prezentacji lub plakaty i materiały reklamowe w następujących blokach tematycznych: nauczanie języka własnego jako drugiego oraz adaptacja kulturowa; nowe technologie w nauczaniu języków i kultury kraju osiedlenia; adaptacja kulturowa i społeczna migrantów poprzez edukację językową – rozwiązania organizacyjne; edukacja językowa i kulturowa przeciw wykluczeniu społecznemu migrantów; metody wykorzystania mediów w edukacji językowej i kulturowej.

Pełen program konferencji będą Państwo mogli znaleźć w ciągu najbliższych tygodni na stronie internetowej projeku. http://www.languages-in-media.eu  Znajdą tam również Państwo wszystkie szczegóły dotyczące rejestracji oraz aprobaty Państwa propozycji.

Terminy

  • Ostatni dzień przesyłania propozycji wystąpień i prezentacji – 12 lutego 2015r
  • Ostatni dzień rejestracji gości konferencji – 4 marca 2015r
  • Konferencja – 17 marca 2015r

Użyteczne linki

http://turismo.ayto-caceres.es/en

http://whc.unesco.org/en/list/384/

http://www.euroresidentes.com/euroresiuk/guides-spain/guide-to-caceres.htm

http://www.unex.es/

+ informacja

http://languages-in-media.eu/content/conference