NASZE DZIAŁANIA

Znajdą tu Państwo najnowsze informacje na temat działań podejmowanych przez partnerów projektu LiMe.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy kontaktować się z nami pod adresem: marcin.gonda@uni.lodz.pl

Biuletyny informacyjne

Materiały prasowe

Raport z badań kontekstualizujących

Piloting

Trzecie spotkanie w dniach 6-9 maja 2014 miało miejsce w Empoli we Włoszech w siedzibie ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa). Obejmowało ono pilotaż stworzonych lekcji przeprowadzony przez expertów nauczania języka własnego jako drugiego z krajów partnerskich projektu oraz omówienie przyszłych (pilotaż w krajach partnerskich) i już wykonanych zadań.

Niezwykle intensywna, ale satysfakcjonująca dwudniowa sesja pilotażu obejmowała materiały edukacyjne stworzone w oparciu o sześć źródeł medialnych: zwiastun filmowy, opera mydlana, wideoklip, muzykę, wiadomości radiowe i radio kierowców. Każdy z zaproszonych ekspertów (po dwóch reprezentujących każdego z partnerów) testował materiały we własnym i jednym obcym języku.  Następnie eksperci wypełniali wyczerpujące i szczegółowe ankiety dotyczące jakości i językowej użyteczności testowanych materiałów, struktury platform Moodle i jej adekwatności w stosunku do założeń projektu. Sesja pilotażowa zakończyła się dyskusją, w czasie której eksperci językowi wypowiadali pierwsze uwagi na temat testowanych materiałów i platwormy. Wskazywali mocne i słabe strony oraz udzielali wskazówek, jak lepiej można wykorzystać powyższe materiały w celu językowwej i kulturowej adaptacji migrantów.

Overall Pilot Report_final.pdf

Pilotaż platformy LiMe 2014

Po początkowym pilotażu  przeprowadzonym przez ekspertów w zakresie nauczania języka własnego jako obcego w czasie spotkania w Empoli (Włochy) nadszedł czas na pilotaż przeprowadzony przez migrantów uczących się języka i ich nauczycieli. W pierwszej fazie pilotażu nauczyciele zostali zapoznani z plat latformą edukacyjną i jej zawartością. W drugiej fazie migranci korzystali z konkretnych lekcji umieszczonych na platformie edukacyjnej, a obserwowali ich i ich językowe postępy nauczyciele i wykładowcy.  Łącznie 67 nauczycieli I 178 migrantów czterdziestu narodowości testowało nasze osiągnięcia.

Training Package

Niniejszy „Pakiet szkoleniowy” udziela wskazówek, jak wykorzystywać materiały medialne w procesie uczenia się/ nauczania języków obcych oraz jak za ich pomocą wspomóc kulturową integrację migrantów. Jest on skierowany przede wszystkim do nauczycieli języków oraz wszystkich osób, które są zaangażowane w integrację cudzoziemców.

Materiały te powstały jako wynik współpracy ekspertów z pięciu krajów europejskich: Niemiec, Polski, Włoch, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Zawierają one informacje na temat wyników badań dotyczących nauczania języka z wykorzystaniem mediów, które zostały przeprowadzone przez partnerów projektu, jak korzystać z platformy nauczania języka LiMe, informacje o poziomach znajomości języka A2, B1 i B2, do których odnoszą się materiały, jak wykorzystywać media w nauczaniu języka oraz zestaw lekcji do wykorzystania w klasie.

Na platformie edukacyjnej LiMe umieszczono również przewodnik wideo, jak korzystać z materiałów dydaktycznych. Zarówno „Pakiet szkoleniowy”, jak i przewodnik wideo mają służyć jako narzędzie wspierające użytkownika platformy w korzystaniu z umieszczonych na niej zasobów.

Załącznik 1 zawiera 36 zasobów medialnych (12 tematów, a każdy z nich opracowany jest na trzy poziomy sprawności językowej A2, B1, B2) w przystępnej formie tabel i zadań, które można potraktować, jako gotowe scenariusze lekcji. Te same lekcje w wersji interaktywnej znajdą Państwo na platformie edukacyjnej LiMe.

Na platformie edukacyjnej znajdą Państwo również „Repozytorium” zawierające 35 tematów opracowanych na trzy poziomy referencyjne A2, B1, B2, które różnią się tym, że nie zawierają treści ćwiczeń.

Warto podkreślić, że platforma nie może służyć jako narzędzie do oceniania poziomu znajomości języka, jest natomiast źródłem materiałów interaktywnych do wykorzystania w procesie nauczania języka obcego. Choć materiały dydaktyczne zostały dostosowane do poziomów znajomości języka określonego przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), ważne jest, aby nauczyciele dostosowywali je do indywidualnych potrzeb uczących się osób.

WP3_Training Package _ PL.pdf

Learning Platform

Interaktywna platforma edukacyjna Moodle LiMe dla nauczycieli oraz osób uczących się języka polskiego jako obcego, która została stworzona na podstawie najnowocześniejszych metod wykorzystania materiałów medialnych w edukacji. Platforma zawiera 12 bloków tematycznych opartych na autentycznych materiałach medialnych i każdorazowo dostarcza materiałów lekcyjnych na trzech poziomach referencyjnych A2, B1 i B2.

http://lms.languages-in-media.eu/