Drugie spotkanie partnerów projektu LiMe – Wolverhampton (Wielka Brytania)

W dniach 12-14 czerwca 2013r. w Wolverhampton (Wielka Brytania) miało miejsce drugie spotkanie partnerów projektu LiMe. Czas obrad wypełniły analizy dotychczas podjętych działań oraz wyznaczanie zadań na przyszłość. Ustalono, że priorytetowymi zadaniami na najbliższą przyszłość będą: stworzenie strony internetowej projektu oraz gromadzenie materiałów językowych i kulturowych, które staną się podstawą ćwiczeń językowych dla migrantów oraz wskazówek metodycznych dla ich nauczycieli.