Konferencja końcowa projektu LiMe

W dniach 16 – 17 marca 2015r. Gexcall - interdyscyplinarny wydział Uniwersytetu Extramadury (Hiszpania) korzystając ze wsparcia Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (koordynatora projektu) oraz pozostałych członków projektu “LiMe” zorganizował w Caceres (Hiszpania) końcową konferencję partnerów projektu “LiMe – Languages in Media” (Languages and Media No. 530866-LLP-1-2012-1-DE-KA2-KA2MP). Głównym celem konferencji było upowszechnienie osiągnięć i wyników dwuletniej pracy wszystkich członków tego europejskiego przedsięwzięcia. Ponad sto osób z całej Europy w tym zaproszeni goście i autorzy referatów oraz wielu zainteresowanych w ten czy inny sposób problemem językowej edukacji migrantów i ogólnie nauczaniem języków wzięło udział w tym wydarzeniu. Uczestniczyli oni w konferencji bezpośrednio, lub śledzili jej obrady w Internecie.

Konferencję otworzyły kolejno dr Mercedes Rico – dyrektor Gexcall, czyli gospodarza konferencji i Aleksandra Sikorska – koordynator projektu. Obie panie zapowiedziały wystąpienie pierwszego gościa konferencji doktora Seana O’Riarna – wiceprezydenta Europejskiego Towarzystwa Multilingwistycznego, który przedstawił kilka znaczących dowodów, jak ważne dla Unii Europejskiej jest nauczanie języków obcych w krajach członkowskich i na ile Unia Europejska stara się, aby przeciętny obywatel kraju członkowskiego Unii znał co najmniej dwa języki obce. Przykładem unifikacji językowej podanej przez dr O’Riana było Esperanto, jako przykład uniwersalnego języka przyszłości, którego system gramatyczny mieści się na jednej małej kartce papieru. Kolejny zaproszony gość - dziennikarz hiszpańskiej telewizji - Antoni Hidalgo mówił o tym jak media mogą pomóc migrantom i osobom uczącym się języka obcego w uniknięciu kulturowego i językowego szoku w kontakcie z autentycznymi użytkownikami danego języka. Jak materiały medialne mogą wspomóc szybką i bezbolesna adaptację językowo- kulturowo- społeczną. W imieniu rządu prowincji Extramadura wystąpiła pani María Ángeles Muñoz – Doradca ds. Zatrudnienia i Opieki Socjalnej mówiąca o potrzebie istnienia i tworzenia projektów takich jak LiMe sprzyjających integracji społecznej migrantów. Z kolei pani Myriam Callus Fisher wykładowca EUROLTA w niezwykle dynamicznym referacie przedstawiła problem „Rola nowoczesnego nauczyciela w nauczaniu języków”. Obydwa wystąpienia zapowiedziała dr Gemma Delicado – Prodziekan Wydziału Kontaktów Międzynarodowych i Kształcenia Nauczycieli w Caceres w Hiszpanii.

Po zakończeniu pierwszej sesji zawierającej prezentacje międzynarodowych ekspertów przyszedł czas na referaty gości zaproszonych przez partnerów projektu. Pan Marcin Gońda odczytał referat prof. Roberta Dębskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie "Language learning with technology based on learner agency and goal oriented activity" („Wsparcie technologiczne w nauczaniu języków nakierowanym na aktywność ucznia w podejściu zadaniowym”). Następnie doktorantka i nauczycielka Szkoły Języków w Almendralejo pani Paula Ferreira da Silva w referacie pt: “Falamos português teaching Portuguese language and culture on TV” („“Falamos português - naucznie języka i kultury portugalskiej poprzez telewizję”) zaprezentowała przygotowany przez siebie, cieszący się wielką popularnością telewizyjny kurs języka portugalskiego. Jodie Griffin – nauczycielka języków obcych w Tettenhall College Independent School w Wolverhampton (Wielka Brytania) mówiła o: “The use of target language and Vokis in the MFL classroom” („Vokis jako narzędzie praktycznego użycia nauczanego języka w klasie internetowej”). Sesję zamknęło wystąpienie pani Mirelli Pederzoli, doktorantki Uniwersytetu w Sienie (Włochy) “Picture and second language acquisition: visual vocabulary to learn language for specific purpose”. („Obrazy, a przyswajanie języka drugiego: wizualne słownictwo w nauczaniu specyficznych aspektów języka obcego.”)

Po południu w czasie „sesji plakatowej” zaprezentowano zarówno w formie wizualnej, jak i mówionej, ponad szesnaście projektów z różnych krajów. Następnie w czasie ostatniej, otwartej przez panią Erin Straka z VHS Cham sesji późno popołudniowej partnerzy projektu LiMe prezentowali jego osiągnięcia i różne aspekty zastosowania poszczególnych bloków tematycznych projektu. Rozpoczęła Angela Molinari z Uniwersytetu Wolverhampton (Wielka Brytania), która przedstawiła temat: „Fotografia na lekcjach języka własnego jako obcego”. Następnie Lara Porciatti z ASEV (Włochy) omówiła temat „Piosenka w nauczaniu języka własnego jako obcego”. Maria Jose Naranjo i Gemma Delicado z Uniwersytetu Extramadury (Hiszpania) przedstawiły możliwości wykorzystania portali społecznościowych w nauczaniu języków w referacie „Portale społecznościowe – Czy jesteście gotowi wykorzystać je w procesie nauczania?”. Sławomir Rudziński z Uniwersytetu Łódzkiego (Polska) zamknął sesję referatem: „Zwiastun filmowy w projekcie LiMe jako źródło językowej i społeczno-kulturowej adaptacji migrantów.”

Konferencja w Caceres była czymś więcej niż tylko posumowaniem osiągnięć projektu LiMe. Było to otwarte spotkanie specjalistów i osób zainteresowanych nauczaniem języków oraz społeczno-kulturową adaptacją migrantów. Wielość omówionych tematów, wolna dyskusja i swobodna wymiana myśli pomiędzy uczestnikami konferencji zaowocowały możliwością wprowadzenia nowych idei i nowych metodologii zarówno w nauczanie języka własnego jako obcego, nauczanie języka obcego, jak i sposobów szybkiej i bezbolesnej adaptacji społeczno-kulturowej migrantów oraz osób uczących się języka kraju docelowego. Wszystkie te znaczące rezultaty zostały wypunktowane przez Aleksandrę Sikorską, która zamykając konferencję podkreśliła jej wyjątkowy charakter.

Następnego dnia w czasie zamkniętego spotkania partnerzy projektu przeanalizowali przebieg i rezultaty konferencji, omówili problemy dalszego upowszechniania osiągnięć projektu tak, aby realnie zagościł na kursach dla migrantów oraz w prywatnej edukacji językowej i społeczno-kulturowej osób osiedlających się w krajach partnerskich projektu.