LiMe na „IV Światowej Konferencji Procesu Nauczania/Uczenia się i Kierowania Edukacją”

Pracownicy Uniwersytetu w Extramadurze zaprezentowali projekt LiMe w czasie „Czwartej Światowej Konferencji Procesu Nauczania/Uczenia się i Kierowania Edukacją.”, która miała miejsce w Barcelonie 27-29 października 2013 r.

W XXI wieku materiały wykorzystywane w nauczaniu powinny odnosić się do indywidualnych zainteresowań, potrzeb, oczekiwań uczącego się oraz do ogólnych oczekiwań, których rola wzrasta z dnia na dzień. Co więcej wzrasta rola środowiska nauczania i sposobu zarządzania tym środowiskiem. Aby sprostać tym oczekiwaniom konferencja zgromadziła ekspertów w zakresie nauczania, nauczycieli, członków organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją, absolwentów różnego typu szkół i uczelni. Jej głównym celem była dyskusja nad teoretycznymi i praktycznymi aspektami współczesnej edukacji i kierowania placówkami edukacyjnymi.

W ramach konferencji omówiono szeroki zakres tematów związanych z edukacją, procesami nauczania/uczenia się (w wielu wariantach metodologicznych), ocenę różnorakich procedur, zastosowanie w nauczaniu nowych technologii. Szczególną wagę poświęcono przy tym społecznym, wielokulturowym i wielojęzycznym aspektom edukacji w globalizującym się świecie.