LiMe za oceanem

Partnerzy z Uniwersytetu w Extramadurze przedstawili projekt LiMe w czasie Konferencji Dyrektorów i Osób Zarządzających Edukacją Zagraniczną, która miała miejsce w Kalamazoo College, Michigan (USA), w dniach 23-29 czerwca 2013r. Uczestnicy konferencji z dużym aplauzem przyjęli założenia naszego projektu, który dotyczy międzynarodowej wymiany doświadczeń i współpracy w zakresie rozwoju edukacji językowej migrantów za pomocą multimedialnej platformy bazującej na materiałach zaczerpniętych z mediów. Otrzymaliśmy od organizatorów zapewnienie o współpracy w upowszechnianiu naszego projektu.

Lime Oversea

Files: