Tworzenie nowej tożsamości wokół języka i mediów

Pracownicy Uniwersytetu w Extremadurze zaprezentowali projekt LiMe w czasie „X Konferencji Semiotycznej - Tworzenie nowej tożsamości wokół języka i mediów” w Volos (Grecja), która odbyła się w dniach 4-6 października 2013 r. Tytuł konferencji w pełni odzwierciedla założenia projektu LiMe, którego celem jest rozpoznanie strategii umożliwiających dorosłym imigrantom poznanie języka i kultury kraju docelowego za pomocą takich językowych materiałów medialnych jak: telewizja, radio, prasa, Internet, filmy itd.