Witamy w LiMe!

LiMe jest międzynarodowym projektem współfinansowanym przez program „Uczenie się Przez Całe Życie – Działania Kluczowe 2: Języki”.

Założeniem projektu LiMe jest podniesienie kompetencji językowych i kulturowych migrantów poprzez wykorzystanie w nauce języka materiałów medialnych. Projekt zakłada również stworzenie wskazówek metodycznych dla nauczycieli języków obcych.

Informacje o projekcie

Większość kursów językowych dla cudzoziemców prezentuje wybrane elementy kultury kraju osiedlenia. Sposobem na zintensyfikowanie procesu kulturowej i językowej integracji migrantów może być umiejętne wykorzystywanie materiałów medialnych. Celem naszego projektu jest stworzenie interaktywnej platformy edukacyjnej, która posłuży wspieraniu migrantów w procesie nauki języka i kultury kraju osiedlenia za pomocą materiałów językowych na poziomie A2-B2 opierających się na różnorakich przekazach medialnych. Platforma ta będzie również zawierać serię wskazówek dla nauczycieli, jak takie materiały przystosowywać do procesu edukacyjnego.

Głównym celem projektu jest bowiem stworzenie sytuacji, w której migranci, dzięki językowemu rozwojowi i integracji kulturowej (i przy wykorzystaniu odpowiednich materiałów medialnych) poczują się pełnoprawnymi i rozumiejącymi otoczenie członkami lokalnych wspólnot w krajach osiedlenia.